Chi tiết tin - Phường 4 - Đông Hà

Công chức làm đầu mối cung cấp thông tin của Ủy ban nhân dân Phường 4

22:30, Thứ Tư, 14-12-2022

Ủy ban nhân dân phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 18 Đường Chi Lăng, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

SĐT: 02333.700.750

Hộp thư điện tử: phuong4.dongha@quangtri.gov.vn

Công chức làm đầu mối cung cấp thông tin của Ủy ban nhân dân Phường 4:

- Họ và tên: Dương Thị Hồng Nhung

- Chức danh: Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Phường 

- Số điện thoại: 0824.246.123

- Hộp thư điện tử: duongthihongnhung@quangtri.gov.vn

STT Nội dung Đường dẫn
1 Văn bản quy phạm pháp luật Chi tiết
2 Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên Chi tiết
 3 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND phường Chi tiết
4 Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật Chi tiết
5 Giới thiệu Chi tiết
6 Cơ cấu tổ chức Chi tiết
7 Các tin tức, sự kiện nổi bật về các hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 4 Chi tiết

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn