Chi tiết tin - Phường 4 - Đông Hà

TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

8:15, Thứ Ba, 31-1-2023

 

 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND thành phố Đông Hà về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các Văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tâm huyết, ý chí và nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sử đổi) phù hợp với  chủ trương đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất khả  thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tạo sự thống nhất, đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. UBND phường đăng tải chuyên mục “Lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên trang thông tin điện tử phường tại địa chỉ: "http://www.phuong.dongha@quangtri.gov.vn” để lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Nội dung lấy ý kiến:  Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Phường gồm: Các cơ quan đơn vị; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hôi phường; Cán bộ, công chức, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường.

- Ngoài ra Dư thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn bản trên Trang Thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị (địa chỉ: www.dbnd.quangtri.gov.vn), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (địa chỉ: www.quangtri.gov.vn), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quang Trị, địa chỉ "http://www.stnmtquangtri.gov.vn" Đăng tải trên nhóm Zalo của cán bộ công chức Phường, nhóm cán bộ các Khu phố; Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND phường và Nhà văn hóa, Hội trường các khu phố.

- Hình thức lấy ý kiến: Góp ý bằng văn bản gửi về UBND phường để tổng hợp; Góp ý kiến thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Trị; trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị; Trang thông tin điện tử của Phường 4 tại địa chỉ: http://www.phuong4.dongha@quangtri.gov.vn; Thảo luận tại các cuộc họp dân cư tại khu phố.

          - Mọi thông tin góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) xin vui lòng gửi về UBND phường (qua Công  chức Địa chính - Xây dựng) trước ngày 25/02/2023 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo đúng quy định.

File dự thảo đính kèm

File Nghị quyết 170/CP-NQ

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn