Giới thiệu chung - Phường 4 - Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Giới thiệu chung

Phường 4 nằm phía Tây Nam thành phố Đông Hà, được thành lập vào tháng 6 năm 1976, với tổng diện tích 516,16 ha, chủ yếu là đồi núi; phía Đông giáp Phường 3, thành phố Đông Hà, phía Tây giáp Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, phía Nam giáp Phường 3 và xã Cam Hiếu, phía Bắc giáp sông Hiếu và phường Đông Thanh.

Địa bàn phường được chia thành 04 khu phố với 1214 hộ và 5137 nhân khẩu. Phường 4 được phân loại đơn vị hành chính phường loại II theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

]]>

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn