Chi tiết tin - Phường 4 - Đông Hà

CÁC BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHI PHÍ TIẾP CẬN THÔNG TIN

16:42, Thứ Tư, 9-11-2022

 

Biểu mẫu

1 Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân Mau_1a.docx
2 Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp Mau_1b.docx
3 Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin Mau_02.docx
4 Mẫusố 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin Mau_03.docx
5 Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin Mau_04.docx
6 Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin Mau_05.docx
7 Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận Mau_06.docx

 

Chi phí tiếp cận thông tin

1

Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính

Chi tiết

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn