Chi tiết tin - Phường 4 - Đông Hà

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

22:37, Thứ Tư, 14-12-2022

                 DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI
           (theo Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

STT Nội dung Đường dẫn
1 Văn bản quy phạm pháp luật Chi tiết
2 Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên Chi tiết
 3 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND phường  Chi tiết
4 Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật Chi tiết
5 Giới thiệu Chi tiết
6 Cơ cấu tổ chức Chi tiết
7 Các tin tức, sự kiện nổi bật về các hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 4 Chi tiết

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn