Chi tiết tin - Phường 4 - Đông Hà

Tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, bãi bỏ sổ hộ khẩu trong thực hiện thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân 7 phương thức tra cứu thông tin cá nhân thay cho sổ hộ khẩu

21:38, Thứ Năm, 13-4-2023

Sáng ngày 05/3/2023, tại 4 điểm bầu cử khu phố trưởng trên địa bàn phường 4, UBND phường phối hợp với Đoàn phường tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, bãi bỏ sổ hộ khẩu trong thực hiện thủ tục hành chính và hướng dẫn người dân sử dụng 7 phương thức tra cứu thông tin thay cho sổ hộ khẩu 

 

Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu rõ các lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cách đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn