Chi tiết tin - Phường 4 - Đông Hà

Thủ tục hành chính về lĩnh vực Thi đua khen thưởng

9:56, Thứ Sáu, 7-10-2022

STT Tên thủ tục hành chính Công cụ
1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn