Chi tiết tin - Phường 4 - Đông Hà

TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN, SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

16:7, Thứ Năm, 5-10-2023

Thực hiện Công văn số 401/VP-HCC ngày 02/8/2023 của Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về triển khai tạo lập tài khoản cho cá nhân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tối ngày 12/8/2023, tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng Phường 4, UBND phường 4 phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cách tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia, cách nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị

Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền để tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn phường

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn