Chi tiết tin - Phường 4 - Đông Hà

UBND PHƯỜNG TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TẠI KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 4

11:9, Thứ Tư, 17-1-2024

Thực hiện Kế hoạch số 793/KH-UBND ngày 11/10/2023 của UBND phường về hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn phường. Tối ngày 29/10/2023 UBND phường tổ chức tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân tại khu phố 2, Phường 4