Chi tiết tin - Phường 4 - Đông Hà

Thủ tục hành chính về lĩnh vực Giải quyết khiếu nại

9:40, Thứ Sáu, 7-10-2022

STT Tên thủ tục hành chính Công cụ
1  Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn