Cơ cấu tổ chức - Phường 4 - Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

CƠ CẤU BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

1

Ông Nguyễn Đức Nhuận

Bí thư Đảng ủy

2

Bà Nguyễn Thị Thoa

Phó Bí thư thường trực

3

Bà Nguyễn Tài Hoàng Na

Phó Bí thư Đảng ủy

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

1

Ông Nguyễn Đức Nhuận

Chủ tịch HĐND

2

Ông Trần Hùng

Phó Chủ tịch HĐND

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

1

Bà Nguyễn Tài Hoàng Na

Chủ tịch UBND

2

Ông Trương Chí Công

Uỷ viên ủy ban, Trưởng công an phường

3

Ông Nguyễn Hồng Hà

Ủy viên Ủy ban, Chỉ huy trưởng BCHQS

UBMTTQVN PHƯỜNG , CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1

Ông Nguyễn Thoại

Chủ tịch UBMTTQVN

2

Bà Nguyễn Thị Quyên

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

3

Ông Nguyễn Thanh Phong

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Ông Trần Quốc Toản

Chủ tịch Hội Nông dân

5

Bà Trần Thị Phương

Bí thư Đoàn TNCSHCM

 

* Địa điểm liên hệ:

    Địa điểm trụ sở : Số 18 đường Chi Lăng, Khu phố 3, Phường 4, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ;

Điện thoại liên lạc : 0233 3700 750 

]]>

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn